Zakład Budownictwa Energetycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała poprzez wydzielenie części zakładu pracy - Zakładu Budownictwa Energetycznego - ze struktur Zakładu Energetycznego Koszalin Spółka Akcyjna w samodzielny podmiot gospodarczy. Rejestracja Spółki nastąpiła w dniu 18 września 1996 roku.

Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 października 1996 roku pod firmą: Zakład Budownictwa Energetycznego Koszalin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Morskiej 16, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000130954.
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej ENERGA.

Firma realizuje wykonawstwo infrastruktury energetycznej farm wiatrowych, a także oferuje wykonawstwo linii napowietrznych 110kV, linii napowietrznych i kablowych 15kV i 0,4kV.

Nasz kapitał to przede wszystkim:

 - profesjonalny zespół specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie procesu realizacji inwestycji

 - wysoko wykwalifikowani pracownicy dozoru oraz brygad monterskich, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży budownictwa elektroenergetycznego

 - bogate zaplecze techniczne i sprzętowe

 - doświadczona załoga komórek wsparcia

 - sprawna organizacja pracy

Celem naszej Spółki jest dążenie do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie wykonywanych usług budowlano – montażowych, które pozwalają na dostarczenie klientom produktu końcowego najwyższej jakości.