Spółka oferuje wykonywanie robót budowlano – montażowych głównie w zakresie budowy, remontów i modernizacji:

  • sieci napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV, średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV
  • sieci kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV
  • infrastruktury energetycznej dla farm wiatrowych, fotowoltaiki, biogazowni
  • oświetlenia ulicznego
  • stacji transformatorowych
  • traktów światłowodowych.

 

Realizację prac na sieciach napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Spółka może wykonywać w technologii prac pod napięciem (pracownicy posiadają wymagane uprawnienia).

Spółka wykonuje również montaż rozłączników sterowanych radiem.