Plan połączenia Spółek Inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Energa:

1. Plan połączenia spółek – załączniki A4 do A5 - plik PDF;

2. Plan połączenia Spółek – załączniki A6 do A7 - plik PDF;

3. Plan połączenia spółek – załączniki od A8 do B5 - plik PDF;

4. Plan połączenia spółek – plan z załącznikami do A3 - plik PDF;