Data publikacji 2018-03-02

Postępowanie nr 4/2018 Wykonywanie w 2018 r. przepustów rurowych metodami przecisku i przewiertu sterowanego (traktowanych jako usługi) bez naruszenia nawierzchni pod drogami, torami, chodnikami itp. na terenie działania ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - pobierz plik

2. Warunki zamówienia - pobierz plik

3. Formularz ofertowy załącznik nr 1 - pobierz plik

4. Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2 - pobierz plik

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik nr 3 - pobierz plik

6. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 - pobierz plik

7. Wzór umowy na rok 2018 załącznik nr 5 - pobierz plik